Tag: Klipsch

Klipsch

หูฟัง Klipsch True Wireless รุ่นใหม่จะมีระบบ AI ฝังในตัว และสามารถสั่งการได้ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย

หูฟัง True Wireless รุ่นใหม่ของ Klipsch รุ่นใหม่จะมาพร้อมระบบ AI และสามารถสั่งการได้ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย