guerilla games

พนักงานบางส่วน Guerilla Games กล่าวแสดงความน้อยใจที่ Elden Ring มีคะแนนรีวิวสูง

ชาวทวิตเตอร์นามว่า GameNosh ได้ออกมาแบ่งปันว่ามีพนักงานในทีมพัฒนาเกม Guerilla Games จำนวนหนึ่ง เขียนทวีตแสดงความน้อยใจที่เกม Elden Ring ทำคะแนนรีวิวเฉลี่ย Metacritic ที่ 97 คะแนน ทั้งที่เกมดังกล่าวมีข้อเสียต่าง ๆ ที่นักรีวิวไม่ได้กล่าวถึง Ahmed Salama หนึ่งในผู้ออกแบบ UX ได้แสดงความน้อยใจที่เกม Elden Ring มีคะแนนรีวิวเฉลี่ย Metacritic เยอะถึง 97 คะแนน ทั้งที่เกมดังกล่าวมีข้อเสียในด้านการออกแบบ UX ที่ย่ำแย่ หลังจาก Salama ทวีตข้อความดังกล่าว ทาง Rebecca Fernandez O’Shea ก็ตอบกลับแสดงความเห็นว่าเกม Elden Ring ก็มีปัญหาด้านภาพกราฟิก ความเสถียร และประสิทธิภาพ แต่คะแนนรีวิวของตัวเกมกลับสูงลิ่ว Watch as a Horizon: Forbidden West Developer complains that […]

7 Mar 22 5:58 pm

next

End of content

No more pages to load

Back to top