Tag: GameFly

Playstation 2

นักข่าว Kotaku พบ GameFly ยังมีบริการให้เช่าแผ่นเกม PS2 แท้ ทั้งที่ร้านเปิดมานานแล้วกว่า 20 ปี

แม้ร้านเช่าเครื่องเกมคอนโซล กับแผ่นเกม PlayStation จะหมดยุคในไทยไปนานแล้ว แต่ดูเหมือนว่าร้านธุรกิจดังกล่าว ยังคงยั่งยืนในสหรัฐฯ Zack Zwiezen นักข่าวจาก Kotaku ได้ออกมาเขียนเล่าประสบการณ์ส่วนตัว พบว่า GameFly ร้านเช่าแผ่นเกม PS2, Xbox,  Gamecube แท้ในสหรัฐฯ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แม้เวลาผ่านไปนานแล้วเกือบ ...