Tag: FiveM

Gd Template

FiveM กับวัฒนธรรมเพลงแก๊ง ที่เกิดขึ้นจากการรวมพลังของคนเล่นเกม

เมื่อสังคมเกม FiveM เติบโตจนเกิดวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมากมาย ก็ได้ถือกำเนิด "เพลงประจำแก๊ง" ที่สร้างขึ้นเพื่ออวดโฉมแก๊งของตัวเองผ่านเซิร์ฟเวอร์