Tag: DrDisRespect

ช่อง Twitch ของ Dr Disrespect กลับมาแล้ว หลังถูกแบนไปสองสัปดาห์

หลังจากถูกแบนไปนานกว่าสองสัปดาห์ ในที่สุด Dr Disrespect Streamer ชื่อดังฝีปากดีก็ถูกปลดแบนจากทาง Twitch เสียทีหลังก่อเรื่องไป Live Stream สดในห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฏการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น จนถูกแบนไปกว่าสองสัปดาห์ตามข่าว