Tag: CryptoKitties

NFT คืออะไร ? น่าสนใจแค่ไหนสำหรับวงการวิดีโอเกม

ท่ามกลางกระแส Cryptocurrency ที่กำลังมาแรง อีกหนึ่งสิ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงขึ้นมาเรื่อย ๆ เช่นกัน ก็คือ NFT (Non-Fungible Tokens) ซึ่งแพร่ไปสู่หลากหลายวงการ รวมถึงเกมด้วย แล้ว NFT มันคืออะไร ? จะกลายมาเป็นอนาคตใหม่ของธุรกิจเกมนับจากนี้หรือเปล่า เกมเมอร์อย่างเรา ๆ ควรจะต้องรู้จักเอาไว้หรือไม่ ...