Cooking Mama: Cookstar

ผู้เล่นเชื่อ ! Cooking Mama: Cookstar ถอดออกจากร้าน Nintendo eShop เพราะเกมถูกนำไปใช้ขุดเงิน cryptocurrency

เจ้าสำนัก Nintendo Life รายงานว่ามีเกมเมอร์คนหนึ่งในโลกโซเชียล ได้ตั้งทฤษฎีแปลกประหลาดเชื่อว่าสาเหตุที่เกม Cooking Mama: Cookstar ถูกถอดจาก Nintendo eShop ในโซนสหรัฐฯ กับยุโรปอย่างปริศนา เพราะเกมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องในการใช้ขุดเงิน cryptocurrency หากย้อนกลับไปช่วงที่ Cooking Mama: Cookstar ประกาศเปิดตัวครั้งแรก ทีมพัฒนาเกม 1st Playable มีแถลงการณ์กล่าวถึง blockchain technology หรือระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบหลักไว้ใช้ในการขุดเงิน cryptocurrency เกมเมอร์บางคนจึงเกิดการตั้งทฤษฎีว่าสาเหตุที่ Cooking Mama: Cookstar ถูกถอดจากร้านค้า เพราะมีนักขุดเหมืองบางคนใช้ Nintendo Switch รันพร้อมเกม Cooking Mama: Cookstar เพื่อขุดเงิน cryptocurrency แล้วเนื่องจากทฤษฎีดังกล่าว “ดูมีความเป็นไปได้” หลังจากมีหลายคนค้นพบว่าระหว่างการเล่นเกมนั้น เครื่อง Switch ร้อนจนผิดปกติ ทำให้ข่าวลือดังกล่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม 1st Playable ออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับข่าวลือว่า Cooking […]

8 Apr 20 6:41 pm

next

End of content

No more pages to load

Back to top