Tag: Candy Crush

สถิติเผย ผู้เล่น Candy Crush กว่า 9 ล้านคนเล่นเกมนี้มากกว่าวันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไป

Candy Crush ถือเป็นเกมที่ดึงดูดผู้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยและมีผู้เล่นอยู่โลกมากกว่าหลักสิบล้านคน ด้วยความสนุกที่คุ้นเคยไร้พิษภัย และเชื่อหรือไม่ว่ายังมีผู้เล่นเกมนี้มากกว่า 9 ล้านคนที่เล่นเกมนี้ในแต่ละวันมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ นั่นคือวันละเกินสามชั่วโมงขึ้นไปเลยทีเดียว