Tag: AirPower

Apple ยกเลิกการพัฒนาโปรเจคชาร์จไฟไร้สาย AirPower แล้ว

แม้เทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สายนั้นจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่สำหรับ Apple นั้นดูเหมือนจะยังไม่พร้อมที่จะปล่อยฟังก์ชั่นนี้ออกมา พร้อมกับประกาศยกเลิกโปรเจคการพัฒนา AirPower ที่เป็นฟังก์ชั่นการชาร์จแบตเตอรี่ผ่านระบบ Wi-Fi แล้ว