BY Nuttawut Apiratwarakul
1 Apr 19 3:34 pm

Let’s Talk : รีวิวเกมนั้น…ยังสำคัญอยู่ไหม?

11 Views

พูดคุยกันถึงเรื่องการ ‘รีวิวเกม’ ที่ไม่ได้จะมาบ่ายเบี่ยงวิดีโอรีวิว แต่จะมาถกกันถึงประเด็นและปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ ‘รีวิวเกม’ ในยุคปัจจุบัน

https://soundcloud.com/gamingdose/podcast-gd-7-mar-2019-mixdown

SHARE

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top