BY KKMTC
31 Mar 21 12:36 pm

YouTube เริ่มทดสอบระบบซ่อนยอดเลข Dislike เพื่อป้องกัน Dislike Bomb และความรู้สึกของนักพัฒนาคอนเทนต์

1 Views

The Verge รายงานจากการประกาศของ YouTube ยืนยันว่าแพลตฟอร์ม YouTube กำลังมีการทดสอบระบบซ่อนตัวเลข Dislike ที่โชว์ในใต้วิดีโอคลิป

โดยตัวเลขยอด Like กับ Dislike ยังคงโชว์ตามปกติที่ YouTube Studio หรือหน้าจัดการวิดีโอคลิปของตัวเอง ซึ่งหมายความว่าตัวเลขยอด Like ยังปรากฏตัวที่หน้าวิดีโอคลิปเหมือนเดิม ในขณะที่เลขยอด Dislike จะไม่เปิดเผยในที่สาธารณะนั่นเอง

YouTube อธิบายสาเหตุที่คิดค้นระบบซ่อนยอดเลข Dislike ขึ้นมา เนื่องจาก Dislike อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สีกของเหล่านักพัฒนาคอนเทนต์ได้ และการโชว์ยอด Dislike “อาจกระตุ้นก่อให้เกิดแคมเปญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความไม่ชื่นชอบส่วนตัวหรือก่อกวนถึงนักพัฒนาคอนเทนต์” หรือเราเรียกกันว่า “Dislike Bomb” นั่นเอง

การทดสอบดังกล่าว เริ่มมีผลสำหรับผู้ใช้ YouTube บางคนแล้ว ส่วนระบบดังกลาวจะเริ่มใช้จริงในช่วงเวลาไหนนั้น ก็ติดตามข่าวสารจากทาง YouTube ต่อไป

SHARE

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top