BY Nuttawut Apiratwarakul
25 Jun 14 1:48 pm

Trailer ใหม่จาก Call of Duty: Advanced Warfare

1

เชิญรับชม Trailer ตัวใหม่จาก Call of Duty ภายในชื่อ Future Tech เผยรูปแบบการเล่นใหม่ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีสุดล้ำที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสภายในเกม 

Call of Duty Advanced-Warfare-Poster

YouTube video
1

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top