BY Aisoon Srikum
5 May 20 11:56 am

Star Wars Jedi : Fallen Order ปลอ่ยอัปเดตฟรี New Game+ และโหมดการเล่นใหม่ ๆ

18 Views

เป็นอีกหนึ่งเกม Star Wars ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ Star Wars Jedi : Fallen Order

น่าเสียดายที่ตัวเกมนำเสนอการเล่นในรูปแบบ Single Player เน้นเนื้อเรื่อง ทำให้คุณค่าในการเล่นซ้ำไม่ค่อยมี แต่การอัปเดตล่าสุด ก็ได้เชื้อเชิญให้เหล่าเจไดกลับไปเล่นซ้ำอีกครั้ง

ใน Free Update ตัวนี้ จะเพิ่ม New Journey+ เข้ามา หรือก็คือ New Game+ ที่สามารถนำของแต่งสวยงามต่าง ๆ ที่ปลดล็อคมา กลับมาใช้งานและเล่นต่อได้ รวมไปถึงปลดล็อคไลท์เซเบอร์ทุกสีตั้งแต่เริ่มต้น

และในโหมด New Journey+ นี้ก็จะมีรางวัลพิเศษปลดล็อคให้ด้วย ในส่วนของเกมเพลย์การเล่นก็มีการอัปเดต Combat Challenge หรือต่อสู้กับศัตรูเป็นเวฟเข้ามา มีทั้งหมด 12 Challenge – แบ่งเป็น Challenge ละ 3 ดาว ให้เราเลือกท้าทาย

อีกระบบหนึ่งคือระบบ Battle Grid หรือระบบการเล่นแบบอิสระที่เราจะสามารถเลือกได้ว่าจะปะทะกับศัตรูตัวไหน สถานที่ไหน และความยากแบบไหนถือว่าเป็นอีกหนึ่งการอัปเดตที่น่าจะดึงคนกลับไปเล่นได้เยอะพอสมควร

Star Wars Jedi : Fallen Order มีให้เล่นแล้ววันนี้บน PC , PS4 , XBOX One

Aisoon Srikum

Related posts

Read More
Back to top