BY StolenHeart
12 Jul 19 12:31 am

Google Translate เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ แปลภาษาผ่านกล้องในมือถือได้แล้ว

14 Views

เรียกว่าผลักดันเทคโนโลยีในการแปลภาษามาจนถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วสำหรับ Google Translate ที่เริ่มมีพัฒนาการขึ้นมาอีกหนึ่งขั้น หลังจากที่การแปลภาษนั้นดีขึ้นตามลำดับ ตอนนี้ก็เริ่มที่ฟังก์ชั่นใหม่ในการแปลภาษาผ่านทางกล้องในมือถือได้แล้วครับ

โดยทาง Google ได้อัพเดตข้อมูลของฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้สำหรับ Google Translate ที่เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถแปลภาษาที่เป็นข้อความในรูปภาพ ด้วยการมองผ่านกล้องในโทรศัพท์มือถือ และตัว App จะทำการแปลภาษาออกมาทันที โดยในตอนนี้รองรับการแปลภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกถึง 88 ภาษา และจะพัฒนาให้ครบ 100 ภาษาเร็ว ๆ นี้

ซึ่งระบบนี้ทาง Google กล่าวว่ามันจะทำการจับลักษณะของตัวอักษรในรูปภาพแล้วทำการแปลภาษาออกมาทันที และใช้ระบบ Neutral Machine ที่ดีขึ้นกว่าเก่า ช่วยให้การแปลภาษามีความเที่ยงตรงมากขึ้นด้วย และถ้าหากเชื่อมต่อ Internet อยู่ การแปลภาษาก็จะมีความเที่ยงตรงมากขึ้นไปอีก

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาน์โหลด App Google Translate มาลองกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่นี่

Putinart Wongprajan

เค้ก - Content Writer

Back to top