BY KKMTC
17 Jun 24 4:12 pm

BioWare บอก เนื้อเรื่อง Dragon Age: Veilguard เป็นช่วงหลังเหตุการณ์ภาค Inquisition ที่ 10 ปี

355 Views

Shinobi602 ได้แชร์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเกม Dragon Age: Veilguard ที่ถูกเปิดเผยผ่านช่อง Discord ของเกมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อไม่นานมานี้

ทีมงาน BioWare เผยรายละเอียดเล็กน้อยว่าเนื้อเรื่อง Dragon Age: Veilguard เป็นช่วงหลังเหตุการณ์ภาค Inquisition ประมาณ 10 ปี รวมถึงเนื้อเรื่องจากภาค Inquisition จะมีการกล่าวถึงในภาคใหม่ด้วย

นอกจากนี้ ทีมงานบอกว่า Dragon Age: Veilguard จะไม่มี “fetch quests” (ประมาณว่าเควสต์เก็บไอเทมจากการตีมอนสเตอร์ เควสต์เดินไปหา NPC เป็นต้น) และเควสต์เสริมทั้งหมด “จะเน้นการเล่าเรื่อง และใช้งานฝีมือในการสร้าง”

รวมถึงสถานที่ต่าง ๆ ในเกม Dragon Age: Veilguard อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจระหว่างทำเควสต์, ไม่มีการล็อกแผนที่ ทำให้ผู้เล่นสามารถสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างอิสรเสรี และจะมีตัวเลือกการเข้าถึงมากมาย ซึ่งจะเผยรายละเอียดตรงส่วนนี้อีกครั้ง เมื่อเกมใกล้ถึงวันวางจำหน่ายแล้ว

ถือเป็นการยืนยันว่าเนื้อเรื่องภาค Veilguard จะเชื่อมโยงกับภาค Inquisition โดยตรงอย่างแน่นอน แม้ทีมงานไม่ได้บอกว่าเนื้อหาเกมภาคเก่าจะถูกกล่าวถึงในภาคใหม่มากหรือน้อยแค่ไหน แต่ข้อมูลนี้อาจทำแฟน ๆ บางคนตัดสินใจกลับไปเล่นภาค Inquisition อีกครั้ง เพื่อเตรียมเล่นเกมภาคใหม่ในอนาคต

Dragon Age: Veilguardวางจำหน่ายในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ ใน PC, PlayStation 5 กับ Xbox Series

ที่มา: Eurogamer

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top