BY KKMTC
25 Dec 18 3:04 pm

รัฐบาลญี่ปุ่นโทษเกมมือถือเป็นสาเหตุทำให้นักเรียนสายตาเสีย

3 Views

ดูเหมือนว่าปัญหาเด็กสายตาสั้นเรื้อรังกับประเทศที่มีอุตสาหกรรมเกมใหญ่โตอันดับต้น ๆ จะกลายเป็นของคู่กันแบบไม่ทันตั้งตัว ในขณะจีนเป็นประเทศแรกที่รัฐบาลมองว่าวิดีโอเกมเป็นสาเหตุทำให้เด็กสายตาสั้น ล่าสุดประเทศญี่ปุ่นก็มีความเห็นคล้ายกับจีนที่สันนิษฐานว่าเกมมือถือเป็นสาเหตุทำให้นักเรียนสายตาเสียเช่นกัน

Japan

อ้างอิงจาก engadget – กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้มีการสำรวจแล้วพบว่ามีนักเรียนญี่ปุ่นหลายคนมีคะแนนสายตาที่ต่ำเกินเกณฑ์มาตรฐาน 1.0 คะแนน (เทียบเท่ากับวิสัยทัศน์ 20/20) เป็น 25.3% ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดตลอดกาลนับตั้งแต่รัฐบาลเริ่มเก็บข้อมูล

และแย่ยิ่งกว่านั้น มากกว่า 67% เป็นเด็กระดับมัธยมศึกษา และ 34% เป็นเด็กช่วงประถมศึกษาที่ไม่สามารถทำคะแนนวัดสายตาไปถึงจุดตามมาตรฐานที่ตั้งเป้าไว้ ทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ทำให้นักเรียนสายตาเสียเพราะ “ใช้เวลากับการมองหน้าจอมือถือ และเกม Mobile เป็นเวลานาน”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลให้ความเห็นว่าเกมมือถือส่งผลกระทบต่อสายตา เพราะย้อนกลับไปไม่นาน ประเทศจีนได้เริ่มมองเห็น ปัญหาเด็กนักเรียนสายตาสั้นจากการติดเกม จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลจีนวางแผนลดจำนวนเกมในประเทศ เพื่อลดอาการเสพติดเกมออนไลน์ของเยาวชนในประเทศจนส่งผลกระทบต่อวงการเกมทั่วโลก

Japan

ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นักที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะมองว่า เกมมือถือ คือสาเหตุทำให้นักเรียนสายตาสั้น เพราะว่าเกมมือถือได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น (มากกว่า 41% เป็นเพศชาย และ 32% เป็นเพศหญิงที่นิยมเล่นเกมมือถือรวมเป็น 73% ของประชากรญีปุ่น *ไม่ระบุช่วงวัย) แต่รัฐบาลญี่ปุ่นจะมีวิธีจัดการแก้ปัญหาอย่างไรกับเด็กสายตาสั้นหรือเสีย ก็ต้องรอดูต่อไปครับ

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top