BY Nuttawut Apiratwarakul
12 Aug 14 3:45 pm

รัฐบาลจีนเตรียมผลักดันสนับสนุนทีมพัฒนาเกม

3 Views

รัฐบาลจีนออกมายืนยันเตรียมผลักดันโครงการใหญ่โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนทีมสร้างเกมและ Animation ภายในประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

panda

Economic Daily หนังสือพิมพ์ของรัฐบาลจีนได้ออกมาตีพิมพ์เนื้อหาข่าวถึงโครงการความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงใหญ่ของประเทศจีนอย่าง “กระทรวงวัฒนธรรม” และ “กระทรวงการคลัง” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและสนับสนุนทีมงาน Animation และวีดีโอเกมของประเทศจีน

โดยเป้าหมายของโครงการก็เพื่อกระตุ้นให้ทีมงานมากฝีมือของจีนผลิตผลงานที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ และ “ดีงาม”

โดยแผนงานการพัฒนาโครงการนี้ถูกแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน โดยในขั้นแรกคือการรวบรวมผลงานที่ถูกส่งเข้ามาจากทั้งประเทศ ขั้นที่สองคือการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดกลุ่มหนึ่งออกมา และในขั้นสุดท้ายก็คือการลงทุนพัฒนาต่อยอดผลงานที่ถูกเลือกให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

ถึงแม้จะฟังดูเป็นโครงการที่ดีแต่ก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลว่า โครงการนี้น่าจะมีการปิดกั้นเสรีภาพของเนื้อหาพอสมควร โดยเฉพาะในเนื้อหาหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลกำหนดว่า “ดีงาม” หลายคนเชื่อว่าผลงานที่ถูกเลือกก็น่าจะหนีไม่พ้นผลงานเน้นไปที่เนื้อหาสนับสนุนรัฐบาลจีนอย่างแน่นอน

ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าบทสรุปสุดท้ายของโครงการนี้จะเป็นอย่างไร แต่มองในอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าอย่างน้อยรัฐบาลจีนก็มองเห็นความสำคัญของสื่อเกมและ Animation ในระดับหนึ่งนะครับ

 

SHARE

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top