BY Nuttawut Apiratwarakul
17 Jan 14 2:33 pm

ภาพใหม่จาก Thief

2 Views

ชม Screenshot ใหม่จากเกมยอดขุนโจร Garrett ที่เตรียมออกวางจำหน่ายปลายเดือนหน้านี้แล้ว 

Thief

 

Thieft 0001 Thieft 0002 Thieft 0003 Thieft 0006 Thieft 0007

 

Thieft 0004 Thieft 0005

SHARE

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top