BY KKMTC
3 Oct 22 5:12 pm

ผู้ใช้พบ วิดีโอความละเอียด 4K ใน YouTube เริ่มจำกัดให้รับชมได้เฉพาะสมาชิก Premium มีผลเฉพาะบางคนเท่านั้นตอนนี้

5 Views

ชาวทวิตเตอร์นามว่า @sondesix ค้นพบว่าผู้ใช้ YouTube บางราย เริ่มถูกล็อกไม่ให้สามารถรับชมวิดีโอความละเอียดคมชัดระดับ 4K โดยจะสามารถรับชมได้ ก็ต่อเมื่ออัปเกรดบัญชีเป็น YouTube Premium แล้ว

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ YouTube อีกหลายคน รายงานว่ายังไม่ถูกจำกัดต้องอัปเกรด YouTube Premium เพื่อรับชมวิดีโอ 4K รวมถึงจากการตรวจสอบบัญชีส่วนตัว ก็พบว่ายังสามารถรับชมวิดีโอ 4K ได้ตามปกติ จึงมีความเป็นไปได้ว่าระบบดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงการทดสอบ

แม้การรับชมวิดีโอด้วยภาพระดับ 4K ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสำหรับผู้ชมทั่วไป เนื่องจากต้องใช้เนื้อที่อินเทอร์เน็ตเยอะ และดาวน์โหลดนานกว่าภาพระดับ 2K หรือ 1080p อย่างเห็นได้ชัด แต่แน่นอน ถ้าผู้ใช้ชื่นชอบการรับชมวิดีโอที่มีความละเอียดสูงมาก ก็ต้องลุ้นกันว่า YouTube จะล็อกความละเอียดภาพ 4K ในอนาคตหรือไม่

ที่มา: Alvin

SHARE

Achina Limanwat

เค - Content Writer

Back to top