BY Settasilp Poonbumphen
14 Nov 13 5:24 pm

ประกาศวันฉาย Assassin’s Creed ฉบับจอเงิน !

4 Views

20th Century Fox ประกาศวันเข้าฉายของภาพยนตร์จากเกมดังอย่าง Assassin’s Creed เรียบร้อยแล้ว

Assassin's Creed IV Black Flag

Assassin’s Creed

20th Century Fox ประกาศวันเข้าฉายของ Assassin’s Creed บนจอเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือ 7 สิงหาคม 2558 ครับ  ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีรายละเอียดอื่นใดนอกเหนือจากว่า Michael Fassbender จะมารับบทนำในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ดูเหมือนว่างานนี้พอจะยังมีหวังให้น่าลุ้นว่าจะออกมาดีอยู่บ้างเพราะว่า Ubisoft เองเข้าร่วมในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองซึ่งน่าจะเชื่อได้ว่าตัวภาพยนตร์ไม่น่าจะหยิบจับเกมไปยำซะออกมากากเกินทนอย่างแน่นอน

Settasilp Poonbumphen

ยีน - Founder / Project Manager

Related posts

Read More
Back to top