BY DoctorYok
5 Oct 18 11:55 am

ผู้คน การเมือง การค้า: โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อ IoT เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในสังคมมนุษย์

3 Views

ความสำเร็จทางการค้าและชัยชนะทางการเมืองในยุคปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีและการถือครองข้อมูลแทบทั้งสิ้น การประสบความสำเร็จดังกล่าวจึงให้คำนิยามแก่โลกยุคปัจจุบันว่าเป็นยุคแห่ง Information & Technology

อย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบัน คือ การคาดการณ์เทรนด์ล่วงหน้า และการลงทุนในเทคโนโลยีที่จะได้รับความนิยมในอนาคต

บทความนี้จึงขอพูดถึงเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ผลิตสามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ และเทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่า IoT คืออะไร… IoT คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้แล้ว ผู้ใช้งานรวมถึงผู้ผลิตสามารถนำข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้งานและต่อยอดได้ ตัวอย่างเช่น HomePod, Google Home Mini หรือ Amazon Echo

ในตอนนี้ สินค้า IoT ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวหลายแห่งก็เริ่มรายงานข่าวการพัฒนาเทคโนโลยีและสินค้า IoT บ่อยขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้แล้ว องค์กรต่างๆ ได้อัดฉีดเงินลงทุนมหาศาลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสินค้า IoT ให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นและรองรับการใช้งานได้หลากหลายกว่าเดิม

ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอุปกรณ์ IoT จำนวนกว่า 4 หมื่นล้านชิ้นจะถูกติดตั้งและใช้งานทั่วโลกภายในปี 2023 หรือ 5 ปีนับจากนี้ เพราะความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าลักษะนี้สูงขึ้นไม่สิ้นสุด บริษัทเอกชนก็ต้องการอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และรัฐบาลมองว่าอุปกรณ์ IoT ช่วยเสริมความมั่นคงของประเทศ รวมถึงช่วยลดภาระและหย่นระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชน

https://twitter.com/IoTAsia/status/1045565576200871936

Business Insider Intelligence ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับวิถีการบริโภค การทำงานของบริษัท และการดำเนินงานของรัฐบาลในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีที่มาจากเทคโนโลยี IoT ไว้ดังนี้

  • IoT กับ ผู้บริโภค: อุปกรณ์ Smart Home จำนวนกว่า 1 พันล้านชิ้นจะถูกติดตั้งทั้งหมดภายในปี 2023 ซึ่งสร้างรายจ่ายต่อครัวเรือนกว่า $725 หรือ 9 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ สำหรับครัวเรือนทั้งประเทศ คิดเป็นมูลค่าเงินไทยกว่า 9 ล้านล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ในครัวเรือนของประเทศสหรัฐฯ เพียงแค่ประเทศเดียว
  • IoT กับ บริษัท: โรงงานผลิตสินค้าจะใช้ระบบหุ่นยนต์อย่างเต็มรูปแบบ และอาจมีฐานการผลิตในลักษณะนี้กว่า 6 ล้านแห่งทั่วโลก มากไปกว่านั้น จำนวนเงินกว่า $450,000,000,000 จะถูกใช้จ่ายต่อปี เพื่อการผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยี IoT
  • IoT กับ รัฐบาล: รัฐบาลทั่วโลกจะผลักดัน IoT เพื่อเป็นส่วนสำคัญของการสร้าง Smart City และวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจใช้เงินลงทุนสูงถึง 9 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก

Shelagh Dolan, “How the Internet of Things will transform consumerism, enterprises, and governments over the next five years,” Business Insider, July 19, 2018, read.bi/2LKumU5

Zakura Kim, “IoT (Internet of Things) คืออะไร เทคโนโลยีอะไรที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตคนยุคดิจิทัลให้ดีขึ้นบ้าง,” iPhoneMod, March, 2018, bit.ly/2Ot8ePz

Supavitch Ponak

หยก - Tech Writer

Back to top