BY Next
13 Mar 23 12:49 pm

Grand Theft Auto III จุดกำเนิดความนิยมของเกม Open World

14Views

Video Highlight

  • ย้อนอดีตชมที่มาที่ไปของ Grand Theft Auto III
  • ระบบการเล่นโดยรวมของตัวเกม
  • ทำไมเกมนี้ถึงอยู่ในความทรงจำและเป็นต้นแบบให้หลายเกมในปัจจุบัน

ใครจะไปเชื่อว่าเมื่อ 20 ปีก่อน Grand Theft Auto เคยสร้างปรากฏการณ์ทั้งในวงการเกม และวงการภายนอก ทั้งในเรื่องนวัตกรรมเกม ทั้งในเรื่องความรุนแรงที่แสดงออกมา จนกลายเป็นสิ่งที่ทุก ๆ คนต้องระลึกเอาไว้ถึงมันให้ดี ว่านี่แหละคือ “Grand Theft Auto III”

 

Nantahwut Indarachalerm

เน็กซ์ - Chief Video Editor

Back to top