BY Nuttawut Apiratwarakul
15 Mar 23 2:02 pm

Firewatch เกมที่สอนให้เรามูฟออนอย่างเข้มแข็ง

9Views

Video Highlight

  • ความเจ๋งสามข้อของ Firewatch
  • สปอยล์เนื้อเรื่อง!

เกมที่สอนให้เรามูฟออนจากปัญหาได้อย่างเข้มแข็ง ‘Firewatch’

 

SHARE

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top