BY Nuttawut Apiratwarakul
8 May 23 10:45 am

20 ปี CD PROJEKT จากร้านแผ่นก๊อป สู่ความภูมิใจของชาติ

16Views

Video Highlight

  • ย้อนเวลาพากลับไปดูการเดินทางกว่า 20 ปีของ CD PROJEKT
  • กว่าจะมาเป็นบริษัทพัฒนาเกมชื่อดัง
  • อดีตการก่อตั้งเรื่องราวน่าสนใจอื่น ๆ
YouTube video

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top