BY Nuttawut Apiratwarakul
2 May 23 10:20 am

การเดินทางของ ‘พลังชีวิต’ ในวิดีโอเกม

9Views

Video Highlight

  • ประวัติศาสตร์ของระบบพลังชีวิต
  • พัฒนาการที่มาที่ไปของ HP ในเกม
  • กว่าจะมาเป็นระบบยอดนิยมในปัจจุบันผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
YouTube video

 

SHARE

Nuttawut Apiratwarakul

โน้ต - Co-Founder / Editor-in-chief

Back to top