Tag: VR Robot

สนุกกับหุ่นยนต์สำหรับเครื่อง VR ที่โดนต่อยในเกม = โดนต่อยจริง

ลูกเล่นของการใช้ VR เพื่อความบันเทิงนั้นยังคงมีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีความน่าทึ่งในเรื่องของการประยุกต์เทคโนโลยีออกมาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ ล่าสุดนี้เราก็เริ่มได้เห็นการผนวกเอาหุ่นยนต์มาใช้กับเกมแบบ VR เพื่อสร้างความบันเทิงอันสมจริงมากยิ่งขึ้น