Tag: Toxic Player

ปรับชีวิต เปลี่ยนความคิด รับมือกับเหล่าผู้เล่นจอม Toxic เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ปัญหาคาราคาซังที่ผู้เล่นทั่วโลกต้องเผชิญในเกมแนว Online หรือ Multiplayer ทั้งหลายที่อยู่กันมานานก็คือเรื่องของเหล่าผู้เล่น นอกจากจะต้องพบความเสี่ยงที่จะถูกโกงซึ่งหน้าด้วยการ Hack ต่าง ๆ แล้ว ผู้เล่นสไตล์ Toxic ที่สร้างมลภาวะให้กับชุมชนหรือสังคมคนเล่นเกมก็เป็นสิ่งที่ทำลายเกมนั้น ๆ ลงได้เหมือนกัน ซึ่งหลายคนก็พยายามหาทางเอาคืนผู้เล่นหรือกลุ่มคนเหล่านี้อย่างเจ็บแสบหลายอย่าง จนบางครั้งก็อาจจะลืมนึกไปว่า มันยังมีวิธีที่ดีกว่านี้อยู่