Tag: Totally Accurate Battle Simulator

Totally Accurate Battle Simulator เพิ่ม DLC บั๊กให้เกมพังยิ่งกว่าเดิม สามารถดาวน์โหลดฟรีหรือซื้อเพื่อบริจาคให้องค์การแพทย์ที่ต่อสู้กับ COVID-19

Totally Accurate Battle Simulator ได้เพิ่ม DLC ชนิดใหม่ที่เรียกว่า "BUG DLC" ซึ่งมีคุณสมบัติให้ผู้เล่นสามารถเปิดหน้าต่างเมนูเหมือนใช้สูตรโกง เพื่อเปิด/ปิดบั๊กของเกมได้อย่างอิสรเสรี BUG DLC จะประกอบไปด้วยบั๊ก 11 ชนิด เช่นบั๊กอาวุธดอกไม้ไฟแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม, เข้าถึงอุปกรณ์ลับสำหรับนักพัฒนาเกมที่ให้ผู้เล่นสามารถผลัก หยิบยูนิต หรือปรับแรงโน้มถ่วง, ...