Tag: the vocore2

VoCore2 คอมพิวเตอร์ขนาดเท่าเม็ดกระดุมแต่เล่น Doom ได้ !

นี่ไม่ใช่แค่เรื่องแซวเล่นแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจริง  VoCore2 คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่แม้แต่เหรียญ 10 บาทของประเทศเรายังใหญ่กว่า ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้พัฒนานำไปสานต่อโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ตามความต้องการของตน ซึ่งเจ้า VoCore2 นี้ ถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่มันก็เล็กพริกขี้หนูเพราะโครงสร้างของมันประกอบด้วย 580 MHz CPU และ 128MB DDR2 RAM รวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ...