Tag: The Dark Knight

รู้จัก David S. Goyer มือเขียนบทชื่อดัง ผู้กลับมาสานต่อ Call of Duty: Black Ops

เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา Call of Duty: Black Ops Cold War ได้เปิดตัวกันไปแล้วอย่างเป็นทางการ และแม้ว่าก่อนหน้านี้จะข่าวลือออกมาแล้ว