Tag: Taito

7 ค่ายเกมเน้นกินบุญเก่าจากเหล่าเกมเมอร์

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในวงการใดก็ตาม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การนำของเก่ามาต่อยอด หรือเอากลับมาทำใหม่อีกครั้งเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย เราจึงได้เห็นเกมเก่า ๆ ถูกนำมาต่อยอดและ Remaster / Remake กันอยู่เรื่อย และค่ายเกมทั้ง 7 ค่ายที่เราหยิบยกมาวันนี้ คือค่ายเกมที่เน้นกินบุญเก่าจากเหล่าเกมเมอร์ บางค่ายก็พัฒนาให้ดีขึ้น บางค่ายก็อาศัยบารมีชื่อเสียงเดิมแบบล้วน ๆ มีทั้งดีและแย่ปะปนกันไป ค่ายเกมเหล่านั้นจะมีค่ายอะไรบ้าง ...