Tag: Street Fighter EX

Street Fighter EX ตำนานแบบสามมิติบทแรกของถนนนักสู้

ทุกคนทราบกันดีว่า Street Fighter คือเกมต่อสู้ที่อยู่ยกคงกระพันมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี แล้ว ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็มาก เรียกว่ากินเวลาในยุคสมัยของโลกวิดีโอเกมมากว่าค่อนชีวิตเลยทีเดียว และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็เยอะ เกมเมอร์ส่วนหนึ่งอาจจะคิดว่าซีรีส์ Street Fighter ยืนพื้นการเป็นเกมตู้สู้แบบสองมิติมาโดยตลอดจนถึงภาคที่สาม แต่แท้ที่จริงแล้ว ก่อนที่เกมภาคสี่จะเกิดขึ้น เกม Street Fighter เกมแรกที่เป็นภาพแบบสามมิติได้เกิดมาก่อนหน้านั้นนานมากแล้วในชื่อว่า ...