South Korea

รู้จัก PC bang สถานที่รวมตัวของเหล่าเกมเมอร์แดนกิมจิที่ยังไม่ตาย

ในขณะที่ธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เริ่มซบเซาลงเรื่อย ๆ และยากที่จะกอบกู้ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ในประเทศเกาหลีใต้ ธุรกิจดังกล่าวยังคงมีความแข็งแกร่งมาตลอดหลายปี และกลายเป็นตัวแทนวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลีใต้ จนเชื่อว่าอาจเป็นประเทศสุดท้ายบนโลกที่ยังมีร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ให้ใช้บริการ โดยบทความนี้จะเป็นการทำความรู้จักกับ PC bang สถานที่รวมตัวของเหล่าเกมเมอร์แดนกิมจิที่ยังไม่ตาย ต้นกำเนิด PC bang เกมเมอร์หลายคนคิดว่าร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายปี 1990 แต่ความจริงแล้ว ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ได้กำเนิดขึ้นเร็วกว่านั้น อ้างอิงจากเว็บไซต์ KISA ระบุว่าศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮงอิก Ahn Sang-soo และศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยกุกมิน Gum Nu-ri เป็นผู้ให้กำเนิดอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านแรกในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งพวกเขาได้ตั้งชื่อร้านว่า “Jeonja Kape” หรือแปลเป็นอังกฤษได้ความหมายว่า “Electronic Cafe” โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี 1998 ที่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก PC ในร้าน Jeonja Kape ส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์รุ่น 16-Bit และเชื่อมต่อด้วยสายโทรศัพท์ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ใช้บริการร้าน Jeonja Kape เพื่อทำงานด้านการติดต่อสื่อสาร และต่อมา ร้านได้กลายเป็นแหล่งรวมสำหรับคนคลั่งไคล้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก PC เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาขายค่อนข้างสูง และไม่ใช่ของที่จำเป็นต้องมีในยุคนั้น ทำให้ร้าน […]

18 Jul 23 7:11 pm

next

End of content

No more pages to load

Back to top