Tag: SoftBank

CEO SoftBank ยอมรับ ญี่ปุ่นยังล้าหลังในเรื่องการพัฒนาระบบ AI

ทุกวันนี้โลกของเราถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ AI มากขึ้นเรื่อง ๆ ดังที่เราเห็นได้จากบรรดาโปรแกรม Machine Learning ทั้งหลายที่ทำงานได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่หนึ่งประเทศเจ้าเทคโนโลยีอย่างญี่ปุ่นเองกลับยอมรับว่าการพัฒนาระบบ AI ของพวกเขานั้นยังล้าหลังกว่าประเทศอื่น ๆ ในโลกอย่างมาก