Tag: SnapChat

TikTok ทำยอดดาวน์โหลดสูงกว่า Facebook, Instagram และ YouTube

แอปพลิเคชั่น TikTok ได้สร้างสถิติยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นประจำเดือนได้มากกว่าแอปพลิเคชั่น Facebook, Instagram, SnapChat และ YouTube ส่งผลให้แอปพลิเคชั่น TikTok ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งใน App Store ของประเทศสหรัฐฯ