Tag: Shinji Hashimoto

Square Enix (2)

Shinji Hashimoto ตำนานโปรดิวเซอร์เกม Final Fantasy และ Kingdom Hearts ลาออกจาก Square Enix

Shinji Hashimoto หนึ่งในโปรดิวเซอร์เกม และผู้จัดการแบรนด์ Kingdom Hearts กับ Final Fantasy ได้ประกาศลาออกจาก Square Enix พร้อมเกษียณตัวเองอย่างเป็นทางการ หลังจากทำงานในบริษัทดังกล่าวมานานถึง 30 ปี Hashimoto เป็นพนักงานเก่าแก่ที่สังกัดในบริษัท Square Soft ...