Tag: Shin Megami Tensei III

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster เตรียมวางขายบน PS4, Switch และ PC วันที่ 25 พ.ค. นี้

Atlus ประกาศการวางจำหน่าย Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ในเวอร์ชันแปลภาษาอังกฤษแล้วเป็นที่เรียบร้อย เตรียมลงให้กับ PlayStation 4, Nintendo Switch และ PC (Steam) พร้อมกันในวันที่ 25 ...