Tag: SEGA CD

รวมอาการ Error ของเครื่องคอนโซล ที่เกมเมอร์ต้องเก็บไปฝันร้าย

อาการ Error ของเครื่องคอนโซลรุ่นเก่าบางครั้งมีออกแบบมีเอกลักษณ์มากเกินไป จนบางครั้งมีผลลัพธ์ที่น่ากลัว จนเด็ก ๆ ต้องเก็บเป็นฝันร้ายหลายคน