Tag: RollerCoaster Tycoon 2

Roller Coaster Tycoon 2

เกมเมอร์ทำลายสถิติ สร้างรถไฟเหาะ RollerCoaster Tycoon 2 ที่ใช้เวลา 45 ปี ต่อการวิ่งหนึ่งรอบ

ในเมื่อการนั่งรถไฟเหาะ 12 ปี มันไม่พอ เกมเมอร์จึงทำลายสถิติตัวเองอีกครั้ง ด้วยการสร้างรถไฟเหาะที่ต้องใช้เวลา 45 ปี ต่อการวิ่งหนึ่งรอบ!