Tag: ReCore

Microsoft ยืนยัน ReCore ลง PC ด้วย

อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจจากฝีมือ Keiji Inafune ผู้สร้าง Rockman อย่างเกม ReCore เตรียมลงให้กับ PC เช่นกันหลังประกาศลงเครื่อง Xbox One ไปแล้วก่อนหน้านี้  ReCore ผลงานใหม่ของ Keiji Inafune ผู้สร้าง Rockman ที่เปิดตัวไปในงาน E3 2015 ...