Tag: Oneplus Z

หลุดข้อมูลสเปก Oneplus Z เพิ่มเติม อาจเตรียมเปิดตัววันที่ 10 กรกฎาคมนี้

เริ่มมีความคืบหน้าอีกครั้งสำหรับข้อมูลของ Smartphone รุ่นใหม่จาก Oneplus ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่นั้นจะใช้ชื่อว่า Oneplus Z และจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเก่า ล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าตัวโทรศัพท์รุ่นนี้น่าจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แล้ว