Tag: Observer

Observer อาจมีภาคต่อ เบาะแสจากวิดีโอปริศนาที่ผู้พัฒนาปล่อยออกมา

Observer อาจมีภาคต่อตามออกมา โดยมีเบาะแสจากวิดีโอปริศนาที่ทางผู้พัฒนาเป็นผู้ปล่อยมาเอง https://www.youtube.com/watch?v=ibWI7-GZ4dY&feature=emb_title Bloober Team สตูดิโอเจ้าของผลงานเกมอย่าง Observer ปล่อยวิดีโอปริศนาที่ชื่อว่า Incoming Call Teaser เป็นวิดีโอปริศนาความยาว 30 วินาที สิ่งที่ทำให้แฟนเกมค่อนข้างมั่นใจว่านี่จะต้องเป็นการบอกใบ้ถึง Observer 2 เพราะทั้งงานอาร์ท งานศิลป์ ...