Tag: Microsoft Windows 7

ยังมีผู้ใช้งาน Windows 7 อยู่กว่า 100 ล้านเครื่องทั่วโลก แม้ Microsoft จะยุติการสนับสนุนไปแล้วตั้งแต่ปีก่อน

ระบบปฏิบัติการที่หลายคนชื่นชอบกันมากที่สุดในยุคสมัยนี้ แน่นอนว่าหนีไม่พ้น Windows 7 และทาง Microsoft ได้ออกมายุติการสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไปเมื่อปีที่แล้ว แต่จากการสำรวจพบว่า ยังมี PC กว่า 100 ล้านเครื่องทั่วโลกที่ยังคงใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 นี้อยู่ NetMarketShare ...