Tag: MicroProse Soccer

MicroProse Soccer ตำนานเกมฟุตบอลสมัย MS-DOS กลับมาวางขายอีกครั้งใน Steam วันนี้

ทีมตัวแทนจำหน่าย Ziggurat ประกาศว่า MicroProse Soccer ตำนานเกมฟุตบอลคลาสสิกสมัย MS-DOS ได้กลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งบน Steam แล้ววันนี้