Tag: Lil Baby

Lil Baby

ผันเป็นจริง ! Lil Baby แร็ปเปอร์ชื่อดัง สร้างธุรกิจ Gaming Truck ให้ลูกชาย

แร็ปเปอร์ชื่อดังสนับสนุนลูกชายด้วยการช่วยสร้างธุรกิจให้เป็นจริง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Lil Baby (มีชื่อจริงว่า Dominique Jones) นักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดัง ได้โพสต์ Instagram ที่มีเนื้อหาสนับสนุน Jason Jones ลูกชายของเขาอายุ 6 ปี ด้วยการช่วยสร้างธุรกิจ Gaming ...