Tag: Life is Strange Remastered Collection

Life Is Strange

Life is Strange: Remastered Collection ถูกเลื่อนวางขายบน Switch ส่วนเครื่องอื่น ๆ ยังมีกำหนด 1 ก.พ. ตามเดิม

Square Enix ประกาศว่า Life is Strange: Remastered Collection บน Nintendo Switch จะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อน ส่วนแพลตฟอร์มอื่น ๆ จะได้วางขายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ตามเดิม โดยปัจจุบันก็ยังไม่มีกำหนดวันวางขายใหม่ที่แน่นอน ระบุไว้เพียงคร่าว ๆ ...

Life is Strange Remastered Collection มีกำหนดจะวางจำหน่ายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022

หลังจากที่ทีมงาน Deck Nine ประกาศเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดก็มีการยืนยันออกมาแล้ว ว่า Life is Strange Remastered Collection จะได้กำหนดวางจำหน่ายใหม่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 โดยสาเหตุที่เกมถูกเลื่อน ก็สืบเนื่องมาจากระยะเวลาอันกระชั้นชิด และทีมงานต้องตัดสินใจว่าจะเลื่อนเกมใดระหว่าง Life is ...

Life is Strange Remastered Collection เลื่อนวางจำหน่ายไปเป็นช่วงต้นปี 2022

Square Enix ผู้จัดจำหน่าย ประกาศอย่างเป็นทางการว่า Life is Strange: Remastered Collection แพ็ครวมเกมภาคแรกและ Before the Storm จะถูกเลื่อนวางจำหน่ายออกไปเป็นช่วงต้นปี 2022 สำหรับการเลื่อนในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดที่ยังคงไม่สู้ดี และทำให้ทีมงานผู้พัฒนาต้องตัดสินใจว่าจะเลื่อนเกมใดระหว่าง Life is ...