Tag: Liberated

เผยโฉม Gameplay แรกของ Liberated กับการปลดแอกเหล่าผู้ถูกกดขี่

ยุคนี้เรียกว่าเรามีเกมที่มีประเด็นเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองออกมาให้เห็นกันอย่างมากมายหลายรูปแบบ และ Liberated ก็ถือเป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจที่เปิดตัวมาในช่วงนี้อย่างมาก