Tag: Lego The Lord of the Rings

Lego The Lord of the Rings กลับมาวางขายบนหน้าร้านค้า Steam อีกครั้งแล้ว

หากใครยังจำกันได้ ช่วงประมาณปีที่แล้วเกม Lego the Lord of the Rings ได้ถูกออกจากหน้าร้านค้าใน Steam และบนเครื่องคอนโซลไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ และดูเหมือนว่าจะไม่กลับมาวางขายอย่างถาวร แต่ในตอนนี้ตัวเกมก็กลับมาวางขายอีกครั้งแล้ว