Tag: Kagawa

รัฐบาลจังหวัดคากาวะประเทศญี่ปุ่น อนุมัติกฎหมายใหม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมได้วันละ 1 ชั่วโมง

ในประเทศญี่ปุ่นเองก็กำลังมีความเข้มงวดเรื่องจำกัดเวลาการเล่นเกมของเยาวชนอยู่ โดยเฉพาะตอนนี้ในจังหวัดคากาวะ โดยกฎหมายใหม่นี้จะกำหนดให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมได้เพียงวันละ 1 ชั่วโมง ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวกฎหมายเก่าโหดกว่านี้มาก ทำให้ถูกตำหนิและส่งคืนเพื่อแก้ให้เข้มงวดน้อยลง และกฎหมายใหม่ฉบับนี้จะทำให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมได้วันละ 1 ชั่วโมง (เพิ่มเป็น 1 ชั่วโมงครึ่งในวันหยุด) และให้ใช้สมาร์ทโฟนได้ไม่เกิน ...