Kagawa

รัฐบาลจังหวัดคากาวะประเทศญี่ปุ่น อนุมัติกฎหมายใหม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมได้วันละ 1 ชั่วโมง

ในประเทศญี่ปุ่นเองก็กำลังมีความเข้มงวดเรื่องจำกัดเวลาการเล่นเกมของเยาวชนอยู่ โดยเฉพาะตอนนี้ในจังหวัดคากาวะ โดยกฎหมายใหม่นี้จะกำหนดให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมได้เพียงวันละ 1 ชั่วโมง ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวกฎหมายเก่าโหดกว่านี้มาก ทำให้ถูกตำหนิและส่งคืนเพื่อแก้ให้เข้มงวดน้อยลง และกฎหมายใหม่ฉบับนี้จะทำให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เล่นเกมได้วันละ 1 ชั่วโมง (เพิ่มเป็น 1 ชั่วโมงครึ่งในวันหยุด) และให้ใช้สมาร์ทโฟนได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม แต่ภาระหน้าที่ที่จะทำให้กฎหมายนี้บังคับใช้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ปกครองด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้เห็นถึงครอบครัวที่ต้องการช่วยเหลือลูกที่ติดเกม ซึ่งตัวกฎหมายนี้ก็ถูกอาจารย์คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยคากาวะชี้ให้เห็นอีกว่าหากการดำเนินตามกฎหมายไม่โปร่งใสพอ อาจทำให้พลเมืองของคากาวะไม่ไว้วางใจได้ อย่างไรก็ตามตัวกฎหมายใหม่นี้จะบังคับใช้ 1 เมษายน 2020 นี้

20 Mar 20 3:22 pm

next

End of content

No more pages to load

Back to top