Tag: iraq

อิรักเตรียมร่างกฏหมายแบนเกมที่มีความรุนแรงแล้ว

ประเด็นเรื่องของความรุนแรงจากสื่อวิดีโอเกมนั้นมีสะสมกันมาอย่างยาวนาน และหลายประเทศก็มีการร่างกฏหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนต้องซึมซับรับความรุนแรงเหล่านี้ไป ล่าสุดนี้ก็เป็นประเทศอิรักที่เริ่มมีการพิจารณาข้อกฏหมายแบนเกมที่มีความรุนแรงขึ้นมาแล้ว